Tuổi trẻ Đại học Phú Yên đoàn kết, sáng tạo, xung kích, tình nguyện vì sự phát triển của nhà trường
Quyết đinh chuẩn y BCH Đoàn khoa Kỹ thuật - Công nghệ năm học 2011 - 2012

 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH - TỈNH PHÚ YÊN

     BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN

 

            Số: 16/QĐ-ĐTN                          Phú Yên, ngày 19 tháng 09 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN

V/v chuẩn y bổ sung BCH, Phó Bí thư, Bí thư Đoàn khoa Kỹ thuật – Công nghệ

Nhiệm kì (2009-2012) - Giai đoạn 2011 - 2012

 

BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN

 

- Căn cứ Điều 10, Chương II Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;

            - Căn cứ kết quả Hội nghị BCH Đoàn khoa Kỹ thuật – Công nghệ v/v bổ sung nhân sự BCH Đoàn khoa Kỹ thuật – Công nghệ giai đoạn 2011-2012;

            - Căn cứ tờ trình xin chuẩn y BCH và các chức danh Bí thư, Phó bí thư Đoàn khoa Kỹ thuật – Công nghệ;

           

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Công nhận bổ sung 11 đồng chí có tên saugiữ chức vụ Bí thư, Phó Bí thư, uỷ viên BCH Đoàn khoa Kỹ thuật – Công nghệ (NK 2009 – 2012) – Giai đoạn 2011-2012.

            1. Nguyễn Thị Lê Vân                       - ĐH Tin C08             - Bí thư

            2. Đặng Thanh Tuấn                         - ĐH Tin C08             - Phó Bí thư

            3. Trần Thị Yến                                  - ĐHSP Tin C09        - Phó Bí thư

            4. Nguyễn Phương Linh                    - ĐHSP Tin C08        - UVBCH

            5. Hoàng Thị Hồng Loan                   - ĐHSP Tin C09        - UVBCH

            6. Nguyễn Thành Tín                         - CĐSP Tin C10        - UVBCH      

            7. Nguyễn Như Trâm                         - ĐHSP Tin C09        - UVBCH

            8. Hoàng Thị Thủy                             - ĐHSP Tin C08        - UVBCH

            9. Phùng Xuân Thời                           - CĐSP Tin C09        - UVBCH

            10. Đặng Thị Ngọc Thúy                   - CĐSP Tin C09        - UVBCH

            11. Nguyễn Thành Công                    - ĐHSP Tin C08        - UVBCH

 

Điều 2: Ban Chấp hành Đoàn khoa Kỹ thuật – Công nghệ và các đồng chí có tên ở Điều 1 căn cứ quyết định thi hành.

 

Nơi nhận:                                      TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

- Như điều 1                                                                     BÍ THƯ

- Lưu VP Đoàn.                                                                                   

                                                                                                


[Trở về]   

Các tin khác:
   Hướng dẫn phân loại đoàn viên, Chi đoàn, bình xét đoàn viên ưu tú
   Thay đổi mức đóng Đoàn phí từ tháng 9/2011
   Quy chế làm việc của BCH Đoàn trường ĐHPY Khóa IX (2009 - 2012)
   Quy định văn hóa công sở tại trường Đại học Phú Yên
   Quyết định 61/2005/QĐ-TTg về chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn - Hội


 
Liên kết website
Thăm dò ý kiến
 Bạn hãy chọn 1 kỹ năng mà bạn cần Đoàn - Hội trang bị cho bạn
Kỹ năng thuyết trình
Kỹ năng giải quyết vấn đề
Kỹ năng tư duy sáng tạo
Kỹ năng giao tiếp ứng xử và tạo lập quan hệ
Kỹ năng làm việc đồng đội
Kỹ năng đàm phán
Kỹ năng quản lý bản thân, phát triển cá nhân và sự nghiệp
Thông tin quảng cáo
Số lượt truy cập
764233
Bản quyền thuộc về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Phú Yên
Địa chỉ: 18 Trần Phú - Phường 7 - Tuy Hòa - Phú Yên
Điện thoại : 0573.843108- Fax : - Email : tdpy.dhpy@gmail.com